การติดตั้ง php-mcrypt บน CentOS 6

   

  Centos 6 ไม่ได้ติดตั้ง mcrypt มาให้จากการติดตั้งปกติ แต่เราสามารถติดตั้งเองได้จาก Yum โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

  <pre>

  rpm -ivh http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

  yum update

  </pre>

  จะเห็น EPEL ใน Repos listed.

  จากนั้นให้ทำการติดตั้ง php-mcrypt

  <pre>

  yum install php-mcrypt

  </pre>

  เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วควรจะ Restart Apache service โดย

  <pre>

  service httpd restart

  </pre>

  เสร็จเรียบร้อย

   

   


  2014-12-17 08:16:46 | by Anucha

  Comments:

  Leave a comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  CAPTCHA Image   Reload Image
  Enter Code*: