About GoIT Solution Co., LTD.

           บริษัท โก ไอที โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจในประเภท System Integrator (SI) โดยให้บริการให้คำปรึกษา และ วางระบบ IT ครบวงจรในรูปแบบของ IT Solution ด้วยการนำเสนอ สินค้า และการบริการ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในด้าน IT

           บริษัทจะออกแบบระบบที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาคเอกชน และ ภาครัฐด้วยดีเสมอมา